Problemen

 

Verstoringen

Een gebouw delen met andere bewoners betekent vaak ook dat problemen gedeeld worden, bijvoorbeeld bij lekkage.
Bij problemen als lekkages (aan gedeelde installaties), verstoringen aan het intercomsysteem of bijvoorbeeld de liftinstallaties is het verstandig contact op te nemen met het bestuur of Vadesa Vastgoedbeheer B.V.. U staat er dus niet alleen voor.

 

Bekende problemen

Het complex Berkenoord bestaat uit 68 appartementen en het is mogelijk dat een probleem aan een van de appartementen ook bij andere appartementen zal optreden. Hieronder een kleine lijsten met de tot nu toe terugkerende problemen/vragen:

 • Badoverstroombeveiliging is niet aangesloten op de afvoer waardoor er water onder het bad kan komen te staan. Bij verschillende appartementen is via de berging een doorgang gemaakt naar de badkamer. Hierdoor is het mogelijk bij de aansluiting van de afvoer te komen zonder dat er tegels in de badkamer moeten worden verwijderd. (Al een aantal jaren geen nieuwe gevallen meer geconstateerd).
   
 • Beluchting van de muren van het complex is op enkele hoekappartementen (bovenste verdiepingen) niet voldoende gebleken. Bij enkele appartementen ontstond er schimmel in de hoeken. Het plaatsen van extra beluchters op het dak heeft dit probleem voor deze appartementen opgelost (Geen overlast meer sindsdien).
   
 • Door slijtage van de originele vlotteronderdelen in de stortbak kan er lekkage in het toilet ontstaan. Het bestuur verzoekt iedereen de stortbak na te (laten) kijken op slijtage van vlotter en afdichtringen om wateroverlast in uw appartement en de gemeenschappelijke ruimtes te voorkomen (geen nieuwe gevallen sinds voldoende communicatie hierover).
   
 • Het is niet mogelijk / toegestaan om een hoogrendements (HR) ketel in het appartement te plaatsen, die in verband met de onmogelijheid van combinatie VR en HR ketels op ons rookgasafvoer kanaal. Indien de C.V. ketel vervangen moet worden dan moet er een V.R. ketel voor teruggeplaatst worden.
   
 • Indien de hoofdkraan van de waterleiding in de meterkast gebruikt wordt dan graag controleren of deze niet gaat lekken. Bij lekkage de kraan een paar keer open en dicht draaien, meestal lost dit de lekkage op. Controleer na 30 minuten de kraan nog een keer voor de zekerheid. UPDATE: alle stopkranen zijn vervangen in 2012 (sindsdien geen lekkages meer geconstateerd).